Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) beyin ve spinal kordun üst ve alt motor nöronlarında dejenerasyonla karakterize ilerleyici ve ölümcül bir hastalıktır. Birçok ülkede Charcot ismi ile anılan bu hastalığın başlangıcı  Aran Duchenne’le 1840 yılına kadar uzanır.  1840 yılının sonlarında Aran ve Duchenne hastalık hakkında bilgi vermesine rağmen, ALS’nin ilk klinik ve patolojik tanımlamasını Jean Martin Charcot (1874) yapmış, 25 olguyu içeren çalışmasında, göz bulguları ve  mesane disfonksiyonu olmaksızın, progressif asimetrik güçsüzlük, kaslarda erime, derin tendon reflekslerinde artma ve patolojik refleksler (Babinski) gibi klinik bulgularla birlikte otopsi verilerine de dayanarak  ALS’yi tanımlamıştır. Hastalık başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde Motor Nöron Hastalığı ve 1930’lu yıllarda bu hastalığa yakalanan Amerikalı ünlü beyzbol oyuncusuna ithafen Lou Gehrig Hastalığı olarak da adlandırılır. Okumaya devam et “Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)”

Çocuk Felci (Poliomyelit)

Poliomiyelit, üç tip enterovirüs (poliovirus tip 1, 2 ve 3) kaynaklı bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Poliomiyelit aynı zamanda “çocuk felci” olarak da bilinir, çünkü genellikle küçük çocuklarda ve çocuklarda felce neden olur.

Bulaşması Yayılması

Son derece bulaşıcı özelliği olan virüs esas olarak fekal-oral yol sayesinde olmak üzere kişiden kişiye yayılmakta veya daha az sıklıkla kontamine su veya gıda ile ve kalabalık ortamlarda havaya yayılan damlacık şeklinde bulunan mikropların solunmasıyla bulaşmaktadır.

Okumaya devam et “Çocuk Felci (Poliomyelit)”

Guillain Barre Sendromu (GBS)

Literatüre göre Guillain Barre Sendromu (GBS), sıklıkla hızlı ilerleyici, simetrik güçsüzlük ve arefleksi(tepkisizlik/refleks kaybı) ile karakterize akut inflamatuar(1) çoklu nöron tutulumu olan bir sendromdur yani bir polinöropatidir

Tablo sıklıkla spesifik olmayan enfeksiyondan birkaç gün veya haftalar sonrasında ortaya çıkan ilerleyici güçsüzlük, eşlik eden hafif duysal semptomlarla ilerler. Okumaya devam et “Guillain Barre Sendromu (GBS)”

Parkinson Hastalığı

Beyinde milyarlarca sinir hücresi bulunur. Bu sinir hücreleri biribiri ile büyük oranda kimyasal ve daha küçük oranında ise elektiriksel olarak iletişim halindedir. Bu hücreler arasında nörotrasmitter denilen bazı kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan dopamin beyinin substansiya nigra bölümden üretilir. Bu bölgede üretilen bu madde üretiminde meydena gelen sorunlar nedeni ile sorun çıkarsa hastalık bulgu ve belirtileri çıkmaya başlar. Parkinson, yaptığı belirtilerle insanların yaşam kalitesini ve günlük yaşam aktivitelerini etkiler. Genellikle ileri yaşlarda daha fazla görülür. Bu nedenle insanların yaşam süreleri uzadıkça görülme oranları da artmaktadır. Okumaya devam et “Parkinson Hastalığı”

MS (Multiple Skeroz)

Multipl skleroz (MS) enflamasyon, demiyelinizasyon ve akson hasarı ile karakterize otoimmün bir santral sinir sistemi (SSS) hastalığıdır. Miyelin kılıflar, oligodendrositler ve daha az oranda akson ve sinir hücresinin kendisi hasarlanır. Hastalık sıklıkla genç yetişkinlerde ortaya çıkar. Prevalansı coğrafi özelliklere bağlı olarak 100.000’de 2 ile 200 arasında değişmektedir. İlk olarak 1868 yılında Jean- Martin Charcot tarafından bildirilmiştir.

MS kronik bir hastalıktır. Bir bölümü ataklarla seyrederken bir bölümü baştan veya sonradan ilerleyici olarak seyreder. Okumaya devam et “MS (Multiple Skeroz)”

Hemipleji=SVO=İnme=Stroke=Felç Nedir ?

Serebro Vaskuler olay=SVO, inme (stroke) ,hemipleji,felç olarak da adlandırılır. Beynin loblarını besleyen arterlerden birinin yırtılması veya tıkanması sonucu ortaya çıkan nöromuskuler fonksiyonların kaybı ile karakterize bir merkezi sinir sistemi bozukluğudur. Tek tarafta kol ve bacakta  ve yüzün karşı tarafında karakteristik özellikleri olan paralizi veya pleji görülür. Bir hastalık değil açığa çıkan toplam klinik bozukluklar tablosudur. Beyine giden kan damarlarında oluşan patolojik değişiklikler, travma veya serebro vasküler bazı hastalıklar, bu nörolojik tabloya sebep olabilir. Her yaşta ortaya çıkabilir, 40 yaş üzeri erkeklerde 2/3 oranında daha fazla görülmektedir. Yaşam süresi uzadıkça doğal olarak SVO ‘lu hasta sayısı da istatisiksel olarak artmaktadır. Yaşla birlikte artışı 45 yaşın altında 100.000 kişiden 998 kişi iken, 65 yaş üzeri 5063 olarak belirtilmektedir.

Okumaya devam et “Hemipleji=SVO=İnme=Stroke=Felç Nedir ?”

Yüz Felci(Fasiyal Paralizi)

Yüz felci (fasiyal paralizi) yüz sinirinin (fasiayal sinir) ya da dallarının değişik birçok nedenden etkilenmesine bağlı olarak yüzde hareket azlığı ya da yüzde tam hareket kaybı ve diğer problemlerle seyreder.

Bell’s paralizisi (idiyopatik fasiyal paralizi) dışında bütün yüz felci olgularında alta yatan bir neden malesef bulunamamaktadır.

Bölüm tanımları

Paralizi: Tam haraketsizlik yani felç durumunu ifade eder.

Parezi: Yarı hareketsizlik ya da kısmi hareket kaybı ifade eder.

Lezyon Seviyesine Göre Sınıflandırma

 

Fasiyal Sinir Kolları ve Trasesi

Okumaya devam et “Yüz Felci(Fasiyal Paralizi)”

Serebral Palsi (SP) , Cerebral Palsy (CP)

Tanım

Serebral Palsi (SP) gelişimini sürdüren beyinde oluşan bir hasara bağlı kalıcı hareket ve postür bozukluğudur. Beyindeki lezyon kas tonusu ve koordinasyonunda sorunlar yaratır, zamanla kas iskelet sisteminde ikincil bozukluklar da gelişir.

SP tablosu doğum öncesinde, doğum sırasında veya doğum sonrası erken dönemde oluşan beyin lezyonlarında görülür. Beynin erken gelişim dönemi ilk 18 ay olmakla birlikte 6 yaşa kadar oluşan ve ilerleyici olmayan beyin lezyonlarının tümü SP olarak tanımlanabilir. Okumaya devam et “Serebral Palsi (SP) , Cerebral Palsy (CP)”

Bel Fıtığı, Lomber Disk Hernisi, LDH nedir ? Tedavisi ?

Bel bölgesinde toplam 5 adet vertebra (omurga) bulunmaktadır. Her 2 omurga arasında 1 adet disk adı verilen, kıkırdak dokudan oluşan, yastıkcık görevi gören yapılar mevcuttur. Diskin dış halkasına annulus fibrozus denilir. Lastik kıvamında ve daha sağlamdır. Diskin içerisinde ise nükleus pulpozus adı verilen ve jöle kıvamındaki yapı mevcuttur. Diskin sağlam olan dış halkası yırtılır ise içerisindeki jöle kıvamındaki yapı yırtıktan dışarı çıkmakta ve omurilik kanalı ve sinir köklerini sıkıştırmaktadır. Bu tabloya bel fıtığı diyoruz. Bu yırtılma sonucu disk, bacağa giden sinire hafifçe dokunabildiği gibi (en hafif şekli -bulging), annulus fibrozusun tam yırtılmasıyla disk içerisindeki jöle kıvamlı nükleus pulpozus omurilik kanalında serbest parçacık olarak da izlenebilir (en ağır durum- ekstrüde lomber disk, serbest fragman). Bu durumda bel ağrısı ile birlikte kalçadan başlayan ve bacağa vuran ağrılar, bacakta uyuşma-karıncalanmalar ve bacağın belirli kas gruplarında güçsüzlük ortaya çıkmaktadır. Okumaya devam et “Bel Fıtığı, Lomber Disk Hernisi, LDH nedir ? Tedavisi ?”