Guillain Barre Sendromu (GBS)

Literatüre göre Guillain Barre Sendromu (GBS), sıklıkla hızlı ilerleyici, simetrik güçsüzlük ve arefleksi(tepkisizlik/refleks kaybı) ile karakterize akut inflamatuar(1) çoklu nöron tutulumu olan bir sendromdur yani bir polinöropatidir

Tablo sıklıkla spesifik olmayan enfeksiyondan birkaç gün veya haftalar sonrasında ortaya çıkan ilerleyici güçsüzlük, eşlik eden hafif duysal semptomlarla ilerler. Okumaya devam et “Guillain Barre Sendromu (GBS)”