Hemipleji=SVO=İnme=Stroke=Felç Nedir ?

Serebro Vaskuler olay=SVO, inme (stroke) ,hemipleji,felç olarak da adlandırılır. Beynin loblarını besleyen arterlerden birinin yırtılması veya tıkanması sonucu ortaya çıkan nöromuskuler fonksiyonların kaybı ile karakterize bir merkezi sinir sistemi bozukluğudur. Tek tarafta kol ve bacakta  ve yüzün karşı tarafında karakteristik özellikleri olan paralizi veya pleji görülür. Bir hastalık değil açığa çıkan toplam klinik bozukluklar tablosudur. Beyine giden kan damarlarında oluşan patolojik değişiklikler, travma veya serebro vasküler bazı hastalıklar, bu nörolojik tabloya sebep olabilir. Her yaşta ortaya çıkabilir, 40 yaş üzeri erkeklerde 2/3 oranında daha fazla görülmektedir. Yaşam süresi uzadıkça doğal olarak SVO ‘lu hasta sayısı da istatisiksel olarak artmaktadır. Yaşla birlikte artışı 45 yaşın altında 100.000 kişiden 998 kişi iken, 65 yaş üzeri 5063 olarak belirtilmektedir.

Okumaya devam et “Hemipleji=SVO=İnme=Stroke=Felç Nedir ?”