Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması (OBBP)

Brakial plexsus yapısı çok karışık bir sinir yumağı olarak düşünülebilir. Şematik gösterimine bakarak başlayalım.

Brakial Pleksus Şematik Gösterimi 

Yukarıda ki şekilde görüldüğü üzere sinirlerin boyun omurlarından ayrıldıktan sonra bazı birleşmeler ve ayrılmalar yapmaktadır. Bazıları birleşip sinir gövdeleri oluştururken bazıları çarprazlanmakta ve sinir gövdelerinden ayrılmaktadır. Bu karmaşık yapı boyun omur segmentlerinden (C5-C6-C7-C8-T1/ varyasyonlar vardır) çıkıp boyunda aşağı doğru inerek clavicula kemiği arkasından/hizasından kola doğru ilerleyen bir yapıya sahiptir. Doğum esnasında boyunun yana,sağa sola fazla çekilerek fizyolojik sınırlar zorlanacak seviyede yüklenme yapılır ise boyun omurları ile kol omuz arasındaki brakial plexsus yapısında ayrılmalar ve mikro veya makro travmalar görülür ve sinirler hasar görür.

Bebekte Brakial Pleksus Yerleşimi

Okumaya devam et “Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması (OBBP)”

Serebral Palsi (SP) , Cerebral Palsy (CP)

Tanım

Serebral Palsi (SP) gelişimini sürdüren beyinde oluşan bir hasara bağlı kalıcı hareket ve postür bozukluğudur. Beyindeki lezyon kas tonusu ve koordinasyonunda sorunlar yaratır, zamanla kas iskelet sisteminde ikincil bozukluklar da gelişir.

SP tablosu doğum öncesinde, doğum sırasında veya doğum sonrası erken dönemde oluşan beyin lezyonlarında görülür. Beynin erken gelişim dönemi ilk 18 ay olmakla birlikte 6 yaşa kadar oluşan ve ilerleyici olmayan beyin lezyonlarının tümü SP olarak tanımlanabilir. Okumaya devam et “Serebral Palsi (SP) , Cerebral Palsy (CP)”

Skolyoz (Omurga eğriliği) Nedir? Tanı ? Tedavi ?

İnsan omurgasına yan profilden bakıldığında girinti ve çıkıtılara sahiptir. Boyun ve bel bölgesinde hafif çukurluk (lordoz) ve sırt bölgesinde hafif kamburluk (kifoz) vardır. Arkadan bakıldığında ise tam düz bir hat üzerinde dizilmiş omur cisimlerini görmeliyiz. Skolyoz (Omurga eğriliği) omurganın, sağ veya sol yöne doğru eğilmesi ve/veya aynı zamanda kendi eksenleri etrafında dönmesi ile oluşur.

Aşağıda normal bir omurganın yandan ve arkadan görünüşü ve skolyozlu herhangi bir omurganın arkadan görünüşünü görmektesiniz.

Solda: Normal Omurga  Sağda: Skolyoz Olan Omurga 

Tek başına bir hastalıktan ziyade birçok hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan bir bulgu Okumaya devam et “Skolyoz (Omurga eğriliği) Nedir? Tanı ? Tedavi ?”