Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması (OBBP)

Brakial plexsus yapısı çok karışık bir sinir yumağı olarak düşünülebilir. Şematik gösterimine bakarak başlayalım.

Brakial Pleksus Şematik Gösterimi 

Yukarıda ki şekilde görüldüğü üzere sinirlerin boyun omurlarından ayrıldıktan sonra bazı birleşmeler ve ayrılmalar yapmaktadır. Bazıları birleşip sinir gövdeleri oluştururken bazıları çarprazlanmakta ve sinir gövdelerinden ayrılmaktadır. Bu karmaşık yapı boyun omur segmentlerinden (C5-C6-C7-C8-T1/ varyasyonlar vardır) çıkıp boyunda aşağı doğru inerek clavicula kemiği arkasından/hizasından kola doğru ilerleyen bir yapıya sahiptir. Doğum esnasında boyunun yana,sağa sola fazla çekilerek fizyolojik sınırlar zorlanacak seviyede yüklenme yapılır ise boyun omurları ile kol omuz arasındaki brakial plexsus yapısında ayrılmalar ve mikro veya makro travmalar görülür ve sinirler hasar görür.

Bebekte Brakial Pleksus Yerleşimi

Okumaya devam et “Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması (OBBP)”